Telia Sverige och om företaget

Marknadsledande inom samtliga produktområden. Telia Företaget erbjuder ett stort utbud av telekommunikationstjänster i Sverige och är den ledande leverantören på den svenska telemarknaden. Tjänsterna marknadsförs under varumärkena Telia, Halebop, Skanova och Cygate.

telia i sverige logo

MARKET DATA

Befolkning 10 miljoner

MÄRKEN

Telia erbjuder ett komplett utbud av telekommunikationstjänster till företag, konsumenter och organisationer.

Nuvarande ägande: 100,0%

Telia.se

Mobila tjänster i första hand till unga vuxna segmentet framgångsrikt marknadsförs under varumärket Halebop.

Nuvarande ägande: 100,0%

www.halebop.se Den 1 januari 2008 etablerade Telia Company sitt nya infrastrukturbolag Teliasonera Skanova Access AB. Under varumärket Skanova erbjuder företaget infrastrukturtjänster, såsom oraffinerad koppar och fiberbaserade kapacitetsprodukter. Skanova är det ledande företaget infrastruktur i Sverige.

Genom att etablera Teliasonera Skanova Access AB, tog Telia Company ett viktigt steg mot att bli ett företag infrastruktur för alla, inte bara Telia bolagets egna slutkunder. Skanova syftar till att vara ett självklart och tryggt val för alla aktörer på den svenska marknaden. Skanova arbetar självständigt med en öppenhet baserad på begreppet likabehandling. Detta innebär att infrastrukturtjänster säljs på samma marknadsmässiga villkor till både Telia bolagets egna slutkundsverksamheten i Sverige och till andra operatörer. För att behålla ett stort förtroende för principen om lika behandling, en oberoende Equality of Access Board (EAB) styr kontinuerligt att Skanova uppfyller kravet på lika behandling.

Teliasonera Skanova Access AB är ett aktiebolag med en styrelse egna. Företaget är oberoende av Telia bolagets slutkundsverksamhet. Det är Telia Bolagets ambition att inrättandet av Skanova och EAB kommer att leda till ökad dynamik och vilja att investera i den svenska telemarknaden och ett minskat behov av detaljreglering och prisreglering.

Nuvarande ägande: 100,0%

Skanova.se

Cygate är det ledande systemintegratör inom data, video och telekommunikation i Norden. Cygate anpassade-skräddare plattformar som möjliggör för företag att hantera alla sin kommunikation i en och samma lösning. Cygate erbjuder ett helhetsåtagande eller ett fritt val av tjänster, produkter och lösningar för IT-infrastruktur med högsta möjliga tillgänglighet och säkerhet.

Nuvarande ägande: 100,0%

www.cygategroup.com

Nuvarande ägande: 100,0%

www.faltcom.com

Nuvarande ägande: 100,0%

www.humany.com

ATT FÖRA VÄRLDEN NÄRMARE MOBILABONNEMANG

Det digitala samhället är en global rörelse. Genom att vara ansluten kan människor över hela världen att utforska, uppfinna och dela. Och detta är vår verksamhet. Vår passion. Allt vi gör handlar om att föra världen närmare genom teknik. 

Nu är vi laddar för nästa steg. Eftersom som världens håller förändras, så måste vi. Vi måste hålla relevanta för våra kunder att vara deras fönster till den anslutna världen.

Vi är på ett uppdrag att skapa en ny generation Telco. Vi kommer att utmärka sig i anslutning antända vår agenda innovation och satsning på områden nära vår kärnverksamhet.

Vi kommer att ansluta och integrera allt från vardagsrum till styrelserum, från tabletter till Tesla bilar och från hem produkter till affärsprocesser och billigaste mobilabonnemang i Sverige.

Eftersom vi vill den anslutna världen för att nå längre. Om du vill inkludera ännu fler människor.

FAKTA OCH SIFFROR OM FÖRETAG

 • Grundades 1853

 • Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsingfors

 • Cirka 496 tusen aktieägare

 • Från Norge till Turkiet, vi finns i,  Danmark ,  Estland ,  Finland , Lettland ,  Litauen ,  Moldavien , Norge ,  Sverige , Turkiet .

 • Ingår i några av de mest erkända hållbarhetsindex,  FTSE4Good och oekomPrime, Läs mer om mobilabonnemang för företag.

Per utgången av 2018 för kvarvarande verksamhet

 • Net sales SEK 83,559 million

 • Adjusted EBITDA SEK 26,042 million

 • CAPEX SEK 16,361 million

 • Earnings per share SEK 2.17

 • 24,0 miljoner abonnemang

 • 20.400 anställda